Seiko Gents SolarStainless SteelBlue DialRetail: $295.00Crisson Retail: $221.25#Seiko #GentsWatches #Fashion #ShopAtCrisson