Classic Ladies Seiko Solar WatchesRetail: $215.00 - $375.00 (Price Range for Watches Pictured)Crisson Retail: 25% discount off ALL Seiko WatchesSEI 1101 LSITT, SEI 1002 GP, SEI 2386 BKDGP, SEI 1100, SEI 20312 TT#LadiesWatches #SeikoClassics #ShopAtCrisson